Demo
irma logo

Demo: Zet de uitslag van uw coronatest in IRMA

Bent u onlangs getest op corona? Zet dan uw testuitslag in uw IRMA-app. U kunt dan met IRMA uw testresultaat aantonen, bijvoorbeeld om toegang krijgen tot evenementen of om online uw testresultaat doorgeven, bijvoorbeeld als u een reservering maakt.

In verschillende demo’s kunt u ervaren hoe dit werkt. U doet dit met demo-gegevens. Doorloop de volgende stappen:

  1. Zet demo-persoonsgegevens in IRMA
    1. Download de IRMA-app.
    2. Kies een pincode en voer uw e-mailadres in.
    3. Haal uw demo-persoonsgegevens op.
  2. Laad uw demo-coronatestuitslag in IRMA

U kunt de demo’s onderaan doorlopen als u de demo-testuitslag in IRMA heeft geladen. Kies eerst met welke testuitslag u de demo's wilt doen.

    
irma

Demo: Bewijs uw coronatest online

Gebruik uw demo-testuitslag in verschillende demo’s. Zo ziet u hoe u met IRMA een negatieve of positieve testuitslag kunt aantonen.

  

Achtergrond

Deze site is door de IRMA gemeenschap in korte tijd gebouwd als prototype en niet als een professionele dienst. Het doel is enkel om de mogelijkheid aan te tonen om op een privacy-vriendelijke manier Corona testuitslagen digitaal aan mensen zelf te geven, om weer vrijer te functioneren en economische activiteiten weer op te starten. Dit is een onderwerp dat erg in beweging is, ook internationaal. Zo stelt China voor dat de Chinese app wereldwijd gebruikt gaat worden voor reizigers en is de internationale luchtvaart associatie IATA ook bezig met eigen plannen voor een Covid Passport. Die zijn ongetwijfeld minder privacy-vriendelijk dan IRMA. Ook het Nederlandse ministerie van VWS ontwikkelt plannen in deze richting met een nieuwe CoronaTester app. Omdat de IRMA app al operationeel is, kan van deze voorsprong geprofiteerd worden, ook internationaal. Tijd en geld voor een nieuwe app kan dus bespaard worden.

Op deze site, en op de bijbehorende sites voor het tonen van een testuitslag, worden bewust geen echte persoonsgegevens gebruikt en ook geen echte corona testuitslagen. Ook is de site niet uitvoerig getest, op alle mogelijke apparaten en met alle mogelijke gebruikersgroepen. Hopelijk geeft de site wel een eerste indruk van wat mogelijk is met IRMA. Kaartjes met echte, digitaal ondertekende persoonsgegevens in IRMA worden uitgegeven via deze pagina; voorbeelden waar IRMA echt gebruikt wordt staan op een andere pagina. IRMA voldoet aan dezelfde strenge eisen als voor de bestaande CoronaMelder app: open source, gratis, privacy-vriendelijk, goed-beveiligd, decentraal.